Dom kulture Vratnik

  • Dom kulture Vratnik

Autor fotografije Zijah Gafić

 

Dom kulture Vratnik je počeo sa radom sredinom 60-tih godina prošlog stoljeća. Do 1992. pripadao je Radnoj organizaciji Dom kulture Centar, zajedno sa još 12 domova kulture s područja današnjih općina Centar i Stari Grad.

U Domu je djelovalo KUD Bratstvo s mnogobrojnim sekcijama - muzičkim, folklornim i dramskim. U Domu na Vratniku redovno su igrane predstave, dva puta sedmično prikazivani su filmovi za djecu i odrasle, održavani su koncerti i disko večeri. Veoma poznat bio je i Festival amatera pjevača „Pjevajmo Danu mladosti“. Od 1966. do 1993. godine upravnik Doma bio je Marjan Ravlić.

Dom je imao je veliku kino salu, biblioteku, te nekoliko manjih prostorija u kojima su, između ostalih, bile smještene kancelarija mjesne zajednice, klub izviđača, civilna zaštita, Omladinska organizacija Crvenog krsta i dr. U zgradi Doma kulture Vratnik bile su smještene pošta i apoteka.

Dom kulture Vratnik dobitnik je UNICEF-ove nagrade za rad s djecom u okviru aktivnosti „Pionirski dani“, te Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva, 1984. godine za rad KUD Bratstvo.

Tokom rata Dom na Vratniku često je granatiran, da bi pred kraj rata bio skoro potpuno uništen. Kompletna obnova Doma okončana je tek 2007.godine. Od tada do danas, u Domu skoro da nema zapaženih kulturnih dešavanja, mada općinske vlasti, nadležne za rad i održavanje domova, najavljuju ponovno aktiviranje ove ustanove.

Adresa

Mustafe Dovadžije 17
71000 Sarajevo
Bosnia & Herzegovina

Telefon
Osnivač
JU Dom kulture Centar
Godina osnivanja
1966 god.
Odgovorne osobe
Belma Kutlovac
Stanje
Grad

43.86299525, 18.43962453