Dom kulture Višegrad

višegrad

Javna ustanova za kulturne djelatnosti - Dom kulture Višegrad, osnovan je 1953. godine.[1] Kroz decenije svog postojanja, bio je uporište kulturnih zbivanja Višegrada te ustanova od posebnog značaja za gradsku kulturu. U njemu je kroz 5 sekcija, djelovalo oko stotinu amatera, djece i omladine. U okviru od 2.000 kvadratnih metara ove ustanove, nalaze se velika i mala sala, prostorije Narodne biblioteke "Ivo Andrić", gradske galerije, itd. Dom kulutre nalazi se u ulici "Užičkog korpusa" 6, u Višegradu

Adresa

Užičkog Korpusa 6
Višegrad
Bosnia & Herzegovina

Godina osnivanja
1953 god.
Nivo
Stanje
Grad

43.7845383, 19.2954126