Dom kulture Vaso Pelagić

  • Vaso Pelagić 2017

U Domu su održavane mnogobrojne sekcije te aktivnosti za djecu i omladinu obrazovnog i kulturnog karaktera. U prostorijama Doma bilo je sjedište Osnovne muzičke i baletske škole „Novo Sarajevo“, koja je osnovana odlukom SO Novo Sarajevo i počela sa radom 1980. godine pod nazivom ''Škola za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje ''29. Novembar'. Nastava škole se izvodila u Domu kulture ''Hrasno''. Upravnik doma bio je Aleksandar Ćuk.

Tokom rata Dom kulture ''Vaso Pelagić'' se nalazio na prostoru okupirane Grbavice, te je bio je devastiran. 

 U avgustu 1996., objekat Doma kulture “Vaso Pelagić” dat je na korištenje “Dnevnom avazu”, koji je nakon renoviranja tu bio sve do 2000.godine. Općina Novo Sarajevo je ponovo renovirala objekat, gdje 2001. godine s radom počinje “Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo”.

Općina Novo Sarajevo svake godine iz budžetskih sredstava obezbjeđuje 200.000 KM za redovan rad i programske aktivnosti Centra. U Centru se svakodnevno održavaju radionice, izložbe, predstave za djecu i mlade, predavanja, koncerti, festivali, sportska takmičenja, realizuju se projekti međunarodne saradnje i sl. / MESS, SFF, Baščaršijske noći, Sarajevska zima, Juventa fest... /

Autor fotografije Zijah Gafić
 

Adresa

Kemala Kapetanovića 17
71000 Sarajevo
Bosnia & Herzegovina

Telefon
Email
mladi.sarajevo@bih.net.ba
Godina osnivanja
1961 god.
Odgovorne osobe
V.d. direktora je Zorica Miličević
Stanje
Grad

43.8509044, 18.3888276