Dom kulture Stari Grad/Centar

Dom kulture Stari Grad pripadao je Radnoj organizaciji „Dom kulture Centar“ i svojevrsno je predstavljao centralnu kancelariju za ukupno 13 domova kulture koji su se nalazili na području današnjih općina Centar i Stari Grad. 

U Domu su djelovala dva Kulturno-umjetnička društva Miljenko Cvitković (danas Baščaršija) i Valter Perić. Sekcija: folklorna, muzička i dramska. Svakog utorka u Domu kulture „Stari Grad“ održavani su sastanci upravnika svih 13 domova kulture, na kojima su se raspravljali tekuća problematika i dogovarale kulturno-obrazovne aktivnosti. Direktori ove radne organizacije bili su : Fahrija Trtak, Alija Čengić, Smajo Jahić, Dževad Kamber, Senad Bostandžić.


Dom je u ratu bio povremeno aktivan.

Dom „Stari Grad“, iako se teritorijalno nalazi na području sarajevske općine Stari Grad, ostao je pod upravom općine Centar, koja je osnivač ove ustanove. Odlukom iz 1996. godine Radna organizacija „Dom kulture Centar“ mijenja naziv u Javna ustanova Centar za kulturu „Sarajevo“, koja od 2005. godine sprovodi aktivnosti u dva objekta:  Centar za kulturu Sarajevo – Jelića br. 1 i Centar za mlade Gorica (Avde Jabučice br. 52).

Centar za kulturu u Jelićevoj adaptiran je 2010. sredstvima Općine Centar Sarajevo. Objekat raspolaže sa velikom salom od 200 mjesta, kao i manjim salama u kojima se realizira niz kulturnih sadržaja. (Festival za djecu “Hajde svijete budi dijete“, Teatarski festival komedije “Smijeh je lijek“, Festival mladih gitarista BiH, Predstave za djecu, mlade i građane, Škola klasičnog baleta i plesa, Škola gitare, Likovna škola, Ples, Pilates,  Hor Muzičke akademije iz Sarajeva, koncerti, seminari, izložbe, promocije, radionice...).

Adresa

Jelića 1
71000 Sarajevo
Bosnia & Herzegovina

Email
centarzakulturu@bih.net.ba
Osnivač
Dom kulture Centar
Godina osnivanja
1965 god.
Odgovorne osobe
Senad Bostandžić
Nivo
Stanje
Grad

43.8593479, 18.4261349