Dom kulture Srebrenik

dk srebrenik

JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik osnovana je 1980.godine, a trenutno radi na principu Odluke o osnivanju Općinskog vijeća Općine Srebrenik br. 264/94 od 29.08.1994. godine. Sjedište JU je u Srebreniku, ul. Ivana Markovića – Irca broj1. Direktor ustanove je Buljubašić Senaid, akademski grafičar. U ovoj ustanovi trenutno radi ukupno 22 radnika i ista raspolaže sa prostorom Doma kulture sa ukupno 3200 m2 korisne površine i 1974 m2 uređenog parka. Radni proces je organizovan po organizacionim cjelinama, i to:

Organizaciona jedinica «Kino»
Organizaciona jedinica «Radio stanica Srebrenik»
Organizaciona jedinica «Biblioteka» 
Organizaciona jedinica «Ugostiteljstvo»
Organizaciona jedinica «Eksploatacija objekta»  
Organizaciona jedinica «Služba zajedničkih poslova»
Organizaciona jedinica «Marketinško- turistički poslovi»


Ova Ustanova je nosilac svih kulturnih dešavanja na području srebreničke Općine  i do sada je organizovala velik broj kulturno umjetničkih sadržaja, kao što su: pozorišne predstave, promocije knjiga i časopisa, književne večeri, prikazivanje filmova, koncerti zabavne i narodne muzike, likovne izložbe, izdavanje časopisa «Biljeg Srebrnika», modne revije, nastup KUD-ova i sl.. Posebno mjesto u ukupnim aktivnostima zauzimaju manifestacije Dani povelje i OGUS, kojima je u ovoj Ustanovi posvećena posebna pažnja. Manifestacija «Dani povelje», koja je prije 4 godine otpočela  zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca, posvećena je obilježavanju rođendana  grada  i  već  je dala prave rezultate. Od 1977. godine kraj avgusta i početak septembra su rezervisani za najznačajniju kulturnu manifestaciju «Srebrenik otvoreni grad umjetnosti». U prvom  planu  manifestacije  je  likovna kolonija, koja svake  godine  okupi eminentne učesnike iz zemlje i inozemstva, a isti poklanjajući svoje  radove povećavaju broj slika u fundusu OGUS-a. Osim likovne kolonije, zahvaljujući ovoj manifestaciji naši građani mogu prisustvovati i brojnim drugim kvalitetnim kulturno-umjetničkim sadržajima, koji ostaju dugo upamćeni i nakon završetka manifestacije.  Prostorije Ustanove i dalje su  na raspolaganju  KUD "Mehmed lbrahimović" te «Alternativnom teatru», gdje navedeni svakodnevno izvode svoje probe. Kulturna scena na području Općine Srebrenik dodatno je obogaćena radom Umjetničke radionice i Alternativnog teatra Srebrenik, a krajem 2005. održana je i obnoviteljska skupština BKZ Preporod – Općinski odbor Srebrenik. Radio Srebrenik koji je osnovan 29.11.1972. g., je posebno bitan za poslovanje ove ustanove a što je vidljivo i kroz ostvarene prihode u 2005. godini.  Iz finansijskog izvještaja je vidljivo da se od ukupno ostvarenih prihoda blizu 90 % odnosi na tri stavke: prihod od Općine, od zakupnine i Radio stanice, to jest prihod koji ne  zavisi u velikoj mjeri od menadžmenta, dok se ostalo odnosi na prihode od kina, biblioteke, koncerata, ugostiteljskih usluga, pozorišta i dr., tako da bi se eventualnim poboljšanjem poslovanja i povećanjem prihoda po ovim stavkama, mogao i poboljšati položaj uposlenika ove Ustanove. Više informacija o radu Radio Srebrenika i uopće navedene javne ustanove možete dobiti na zvaničnoj web starnici Radio srebrenika: www.radiosrebrenik.ba Obzirom da se u modernom i funkcionalnom objektu Doma kulture u Srebreniku, nalazi kino sala, prostorije Radio Srebrenika, biblioteka sa preko 20000 knjiga, stalna izložbena galerija slika iz fundusa OGUS-a, moderna disko sala, koja je trenutno iznajmljena i lokalna televizija, on u potpunosti zadovoljava kulturne potrebe stanovništva grada i cijelog općinskog područja, iako postoji ideja da se trenutni sadržaji dodatno obogate sa zavičajnom zbirkom.

JU Centar za kulturu i informisanje

75350 Srebrenik

Tel: +387 35 645-839

Adresa

Srebreni grad 1
75350 Srebrenik
Bosnia & Herzegovina

Telefon
Godina osnivanja
1994 god.
Nivo
Stanje
Grad

44.7044922, 18.4920991