Dom kulture Soukbunar

  • Soukbunar 2017, Ziyah Gafić

Soukbunar tabla, 1955,

Dom kulture Soukbunar pripadao je Radnoj organizaciji „Dom kulture Centar“ i bio je jedan od ukupno  13 domova kulture koji su se nalazili na području današnjih općina Centar i Stari Grad.

Dom su posjećivale pozorišne trupe i gosti drugih domova kulture.

Dom u ratu ni nakon rata nije bio aktivan.

U Domu je danas smještena kancelarija Mjesne zajednice u kojoj radi uposlenik Općine Centar Sarajevo.

Autor fotografije Zijah Gafić

Adresa

Soukbunar 89
71000 Sarajevo
Bosnia & Herzegovina

Osnivač
RO Dom kulture Centar
Godina osnivanja
1955 god.
Djelatnosti
Stanje
Grad

43.8522837, 18.4145632