Dom kulture Sokolović-Kolonija

  • sokolović kolonija 2017
  • sokolović kolonija 2017

Dom je otvoren početkom 80-tih godina prošlog stoljeća. Upravnik nije postojao, već je ulogu domaćina imao sekretar Mjesne zajednice koji je radio zajedno sa Savjetom za kulturu iz Općine Ilidža.
 U Domu je djelovala dramska sekcija  i amatersko pozorište “Minimalni maksimalci”. Njihove predstave “Život je masovna pojava” i “Hljeba i cigara” bilo su izuzetno popularne krajem 80-tih godina, pa su izvođene i u CDA u Sarajevu. 
U Domu je dvije godine radila i plesna škola koju je vodio Alija Selimić. Škola je djelovala u okviru Omladinske organizacije I bila je jedina plesna škola na području općine Ilidža.

U Domu, koji je veliičine oko 200 m2 postojala je veća sala te nekoliko manjih prostorija, gdje su bili smješteni bilijar, videoteka i kafić. 

Općin Ilidža obnovila je objekat nakon rata i danas su u njemu smještena kancelarija Mjesne zajednice, ambulanta porodične medicine, te kancelarija IV Policijske uprave. U jednoj od prostorija nalazi se i kuhinja Crvenog križa koja dijeli hranu socijalno ugroženim mještanima, te Fitness studio. U prizemlju je smještena apoteka, koja jedina plaća korištenje prostora. Kulturnih aktivnosti nema.

Autor fotografije Zijah Gafić

Adresa

Trg 22.aprila br. 10
71000 Sarajevo
Bosnia & Herzegovina

Osnivač
Općina Ilidža
Stanje

43.8149343, 18.3128537