Dom kulture Sedrenik

  • Sedrenik 2017
  • Sedrenik 2017

Dom kulture Sedrenik pripadao je Radnoj organizaciji „Dom kulture Centar“ i bio je jedan od ukupno  13 domova kulture koji su se nalazili na području današnjih općina Centar i Stari Grad.

Dom kulture na Sedreniku je bio montažnog tipa, slabije posjećenosti jer nije bilo škole u blizini. 

Dom je srušen usljed ratnih dejstava.

Na mjestu Doma napravljena je osnovna škola. 

Autor fotografije Zijah Gafić
 

Adresa

Sedrenik do broja 84
71000 Sarajevo
Bosnia & Herzegovina

Osnivač
RO Dom kulture Centar
Nivo
Stanje
Grad

43.8730906, 18.434708