Dom kulture Pilica

dk pilica

Danas je Dom kulture napuštena zgrada u kojoj se još uvijek vide tragovi strašnog zločina. 

Dom kulture u Pilici dvaputa je bio mjesto zločina - 1992. Bošnjaci s područja Zvronika su iz ovoga doma odvedeni na strijeljanje i drugi put nakon pada Srebrenice, snage VRS-a su 16. jula u objekt dovele oko 500 zarobljenih Bošnjaka koji 16. jula u popodnevnim satima ubijeni nakon čega su njihova tijela odvezena u primarnu masovnu grobnicu na vojnoj ekonomiji Branjevo. Tokom 1996. tijela su premještena u sekundarne masovne grobnice.

Adresa

Pilica
Pilica
Bosnia & Herzegovina

Stanje
Grad

44.58330635, 19.15009236