Dom kulture Medrese

  • Medrese 2017, Ziyah Gafić

Dom kulture Medrese pripadao je Radnoj organizaciji „Dom kulture Centar“ i bio je jedan od ukupno  13 domova kulture koji su se nalazili na području današnjih općina Centar i Stari Grad. 

Upravnik doma od 1976. do početka rata bio je Bakir Kumrić.

U Domu je djelovalo KUD „Refik Šećibović“ koje je bilo poznato po održavanju mnogobrojnih sekcija – dramske, folkorne, baletne, foto i  filmske. Penzioneri su danju imali prostor za druženje uz kafu i šah. U Domu su igrane predstave, održavane edukativno-zabavne manifestacije za osnovce, igranke i koncerti za omladinu, te ljetnje večeri saza i sevdaha, u bašti doma. U Domu su svirali Brano Likić, Goran Bregović i drugi.

U ratu je dom bio van funkcije.


 Dom je stavljen pod upravu Općine Stari Grad 1996.godine. Nekoliko godina prostorije su koristili Produkcija ReFresh, te fabrika namještaja Haznadarević.

Danas se u prostorijama Doma nalazi kancelarija Mjesne zajednice Medrese, kuhinja Crvenog križa, a prema informacijama iz Općine, u Domu se povremeno održavaju se zborovi građana, aktivnosti /treninzi dva kluba borilačkih vještina, te aktivnosti (probe) plesnog studija. 

Autor fotografije Zijah Gafić

 

Adresa

Safvet-bega Bašagića 84
71000 Sarajevo
Bosnia & Herzegovina

Osnivač
Dom kulture Centar
Nivo
Stanje
Grad

43.861208, 18.431563