Dom kulture Logavina

  • Logavina 2017

Dom kulture Logavina bio je jedan od ukupno 13 domova koji su pripadali Radnoj organizaciji „Dom kulture Centar“, a koji su se nalazili na području današnjih općina Centar i Stari Grad.

U sali Doma kulture nekoliko puta sedmično prikazivani su filmovi, a najčešće su tu organizovani koncerti i probe sarajevskih muzičkih grupa, jer je dom imao jednu od najakustičnijih sala u gradu. U Domu su također organizirane različite edukativno-zabavne manifestacije namijenjene učenicima i omladincima.
Tokom rata u Domu je bila smještena Stanica policije.

Dom kulture je 1996. pripao Općini Stari Grad. Deset godina poslije, prostorije Doma ustupljene su  Udruženju URBAN za realizaciju projekta Muzej ratnog djetinjstva.

Autor fotografije Zijah Gafić
 

Adresa

Logavina 32
71000 Sarajevo
Bosnia & Herzegovina

Osnivač
RO Dom kulture Centar
Godina osnivanja
1965 god.
Nivo
Stanje
Grad

43.8629418, 18.4279697