Dom kulture Konjic

dk konjic

Dom kulture u Konjicu izgrađen je 1957. godine. Na osnovu Odluke Preduzeća “IGMAN”, a uz suglasnost tadašnjeg SSNO a pod nazivom Društveni dom.

Od 1962. godine do danas djeluje kao Javna ustanova Narodni univerzitet Konjic. Objekat je dobio i status Nacionalnog spomenika. Projektant je slovenački arhitekta Jože Osojnik, vojno angažovan od strane tadašnjeg Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu u Beogradu. Ukupna površina zatvorenih i otvorenih prostora objekta, te partera uz objekat iznosi 6532 m2. Po svom arhitektonskom izgledu i funkcionalnoj namjeni objekat je bio jedna od najatraktivnijih građevina u tadašnjoj državi.

Konfiguracija terena lokacije na kojoj je smješten iziskivala je posebno komponovanje i oblikovanje kako objekta tako i prilaza samom objektu. Sve važnije sesije, dočeci monogobrojnih državnih dužnosnika, saradnika i gostiju, te mnogobrojne kulturne i drštvene manifestacije odvijale su se u ovom objektu. Ukratko, sav javni život dešavao se u tada Društvenom domu.

Posjeduje univerzalnu salu za kino i pozorišne predstave, kao i ostale kulturne manifestacije, sa pratećim prostorima, te otvorenu scenu. Pored toga ima dovoljan broj prostora u kome se odvijao, a i danas se odvija kulturni i društveni život, te različiti vidovi edukacija. U objektu su danas, između ostalih sadržaja smješteni: gradska biblioteka sa bogatim knjižnim fondom, galerija za izložbene svrhe, te tzv. bosanska soba i drvena sala za održavanje raznih kuturnih i društvenih manifestacija, kao i prostori za različite vrste kurseva. Dio prostora u objektu koriste: kulturno-umjetnička drštva, ansambli i udruženja. Tu je i ured Turističke zajednice, a od nedavno i Visoka škola za turizam i menadžment. U suterenskom dijelu objekta nalazi se i kafe-restoran sa terasom. Ukratko Dom kulture, nekad Društveni dom, bio je i ostao mjesto za kulturno-društvena dešavanja.

Adresa

Varda 1
88400 Konjic
Bosnia & Herzegovina

Telefon
Godina osnivanja
1957 god.
Nivo
Stanje
Grad

43.6540972, 17.9571044