Dom kulture Gorica

  • Gorica 2017, Ziyah Gafić

Dom kulture Gorica pripadao je Radnoj organizaciji „Dom kulture Centar“ i bio je jedan od ukupno 13 domova kulture koji su se nalazili na području današnjih općina Centar i Stari Grad.

Sekcije i aktivnosti: Prema sjećanju uposlenika RO Dom kulture Centar, u Domu su bile aktivne sekcije: folklorna, dramska i muzička.
U ratu Dom nije bio aktivan.

 Dom je renoviran i aktivan od 2005., kada je odlukom općine Centar, Dom kulture Gorica preimenovan u „Centar za mlade“, koji djeluje u sklopu JU Centar za kulturu 2Sarajevo“.  

Centar je aktivan u kontinuitetu, kroz različite projekte iz oblasti muzike, likovnih umjetnosti, književnosti, glume, informatike, fotografije (Likovna škola, Škola gitare, Književni klub za mlade, Multimedijalni projekat, Škola pjevanja, Škola plesa, Škola klavira, Omladinski orkestar, Kursevi računara, Foto festival).
 

Autor fotografije Zijah Gafić

Adresa

Avde Jabučice 51
71000 Sarajevo
Bosnia & Herzegovina

Telefon
Email
centarzamlade@gmail.com
Osnivač
Dom kulture Centar
Odgovorne osobe
Senad Bostandžić
Stanje
Grad

43.8596271, 18.4083827