Dom Kulture Goražde

dk goražde

JU Centar za kulturu osnovan je davne 1957. godine i bila je među četiri najveće slične ustanove ovog tip na Balkanu. U svojoj bogatoj tradiciji prolazio je kroz različite faze, ali je uvijek zadržao isti cilj, kulturu. Ustanova je mijenjala  i svoj naziv od Radnički dom, Radnički univerzitet i od 1996. JU Centar za kulturu.

Javna ustanova Centar za kulturu nastoji  da što kvalitetnije zadovolji kulturne potrebe građana BPK-a Goražde i šire regije i prioritetni zadatak nam je omogućiti održavanje što većeg broja kvalitetnih manifestacija različitog karaktera, i na taj način udovoljiti svim starosnim dobima  za određenim kuturnim sadržajem.

Adresa

Zaima Imamovića br. 2
73000 Goražde
Bosnia & Herzegovina

Email
czkgz@bih.net.ba
Godina osnivanja
1957 god.
Nivo
Stanje

43.6639319, 18.9741679