Dom kulture Bosansko Grahovo

Općina Bosansko Grahovo se nalazi u jugozapadnom djelu BiH i obuhvaća površinu od 780 km2. Teritorija općine graniči sa općinama Drvar, Glamoč, Livno u Federacijiji BiH i općinama Srb, Knin, Kijevo u Republici Hrvatskoj. Grahovska visoravan je prirodna raskrsnica puteva što vode za Dalmanciju , Liku , Hercegovinu i Bosnu. Smještena je na više od 800 m iznad mora, pa je odlikuje prava kontinentalna klima, sa surovim i snijegovitim zimama i kratkim i svježim ljetima. Visoravan je okružena golemim planinskim masivima Dinare, Šatora, Staretine, Jadovnika i Uilice čiji su vrhovi između 1650 i 2000 metara.

Adresa

Bosansko Grahovo
80270 Bosansko Grahovo
Bosnia & Herzegovina

Nivo
Stanje

44.17712011, 16.36050906