Dom kulture Bosanski Petrovac

  • Dom kulture Bosanski Petrovac

Dom kulture u Bosanskom Petrovcu sagrađen je 1936. godine. U njemu je održana Prva konferencija AFŽ-a 6. decembra 1942. godine. Na tom mjestu udareni su temelji modernom i prvom nominalnom feminističkom pokretu na Balkanu. Ovaj je Dom 25. septembra 1942. godine bio domaćin i Prvog kongresa ljekara partizana. Kongres je bio životvoran - na njemu je vršena direktna obuka, kojom su žene bez osnovnog obrazovanja postajale efikasne bolničarke i potpuno aktivne sudionice Narodnooslobodilačkog rata. Nakon jedne decenije od osnivanja AFŽ-a socijalističke vlasti su feministički simbol, Dom kulture u Bosanskom Petrovcu, preimenovale u „Dom partizana“. Kroz historiju, usljed promjena ideoloških i političkih konteksta, Domu kulture često je mijenjano ime od „Sokolskog doma“, „Doma kulture“, „Doma partizana“, „Sokolskog doma“, pa do „Doma kulture“. 

U prostorijama nekadašnjeg Doma kulture Bosanski Petrovac, koje su u potpunosti obnovljenje 2007. godine, danas djeluje Javna ustanova Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, u okviru koje se nalaze Spomen-muzej „Jovan Bijelić“ i Radio „Bosanski Petrovac“.
 

Adresa

Bosanska bb
77250 Bosanski Petrovac
Bosnia & Herzegovina

Telefon
Odgovorne osobe
Slobodanka Kerkez
Nivo
Stanje

44.550306, 16.364376