Dom kulture Bosanska Krupa

bosanska krupa

Najstariji objekat na području Bosanske Krupe, pa i cijele Bosne i Hercegovine nastalih u vrijeme Austo-Ugarske jeste upravo Dom kulture, prepoznatljiv po svom specifičnom arhitektonskom i građevinskom zdanju sagrađenom od posebnog kamena, čak 1903.godine. Ovaj objekat počeo se graditi još 1878.godine, a o posebnosti ove zgrade svjedoče prve fotografije panorame Bosanske Krupe kao i autentične fotografije iz arhiva Beča. Namjenski je građen za mlade kao „Sokolski dom“, kako su ga zvali prije Drugoga svjetskog rata. Prema svjedocima mnogih sagovornika, ispitinaka u okviru ovoga projekta, prije ovoga (posljednjeg) rata Dom kulture je bio u pravom smislu „dom“. 


    Iako je Odlukom Općinskog vijeća Dom kulture preimenovan u JU Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje, građani ovoga grada ustanovu i dalje nazivaju „domom“ kulture, što i ne čudi s obzirom da je identitet ove zgrade satkan, koliko od posebnog kamena, toliko i od posebnih ličnosti (prvenstveno umjetnika: slikara, književnika) koji su prve umjetničke „korake“ učinili upravo u ovoj zgradi. Površinom od 1000 m2 objekat je sastavljen od dva krila i međuprostora koji ih povezuje. U većem krilu smještena je velika dvorana sa 400 mjesta i terasom od 100 mjesta, holom dvorane koji se između ostalog koristi i kao izložbeni prostor, dok je u malom krilu smješten Kamerni teatar sa prostorom od 100 mjesta i Gradskom galerijom.


Rekonstrukciju zgrade nakon agresije na BiH finansirala je asocijacija “Ponti di Pace” kada je saniran prostor Gradske galerije i Kamernog teatra. U međuprostoru koji povezuje dva krila smještena je Gradska biblioteka.


Centar za kulturu predstavlja lokalni centar informisanja od posebnog društvenog interesa koji doprinosi općem obrazovanju, informisanju i zadovoljavanju kulturnih potreba. Ima značajnu ulogu i u sistemu unapređenja odgojno-obrazovnog rada, razvoja stručnog i naučno-istraživačkog rada na području općine.


Kroz historijski razvoj bosanskokrupsku kulturu obilježili su mnogi pjesnici, pripovjedači, književni kritičari, historičari, muzičari, slikari, udruženja likovnih umjetnika, gradski horovi, kulturno-umjetnička društva i dr. Ličnosti iz oblasti likovne umjetnosti: Lazar Drljača, slikar (1881-1970), Kosta Hakman, slikar (1899-1961), Enver Krupić, slikar (1911-1992), Boško Karanović, slikar (1924-2009), Stanislav Tajić, slikar (1949-2010). Ličnosti iz oblasti književnosti: Mehmed Džemaludin ef. Čaušević, reisu-l-ulema Islamske zajednice, provjetitelj i reformator (1870-1938), Murat Šuvalić, pjesnik i književnik (1897-1936), Husein Šehić, književnik (1910-1973), Safet Krupić, filozof, humanista (1911-1942), Branko Ćopić, pisac (1915-1985). Znamenite ličnosti iz novije historije. Ličnosti iz oblasti književnosti Faruk Šehić, pisac, Rizo Džafić, pisac i književni kritičar, Enes Kišević, pisac, Antun Golubić, pisac, Đuro Maričić, pisac.


Doprinos kulturi i tradiciji u Bosanskoj Krupi svojim djelima dali su i mnogi mladi historičari, pisci, amaterski slikari, članovi kulturno-umjetničkih društava i entuzijasti.


U okviru Javne ustanove „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa djeluju slijedeće organizacione jedinice: Odsjek za kulturno-obrazovne i informativne djelatnosti, Gradska biblioteka, Gradska galerija.


Kao jedna od organizacionih jedinica u okviru ustanove Odsjek za kulturno-obrazovne i informativne djelatnosti usmjeren je na organizaciju kulturnih, obrazovnih i informativnih djelatnosti. Organizaciona jedinica koordinira i ostvaruje saradnju sa kulturno-umjetničkim društvima, amaterskim pozorištima, horovima kao i značajnim ličnostima iz oblasti kulture i obrazovanja te ostvaruje saradnju s osnovnim i srednjim školama sa područja općine. Scenska umjetnost, promocije knjiga, prikazivanje filmova i organizacija obilježavanja značajnih datuma su samo dio djelatnosti u okviru ove organizacione jedinice. Odsjek za kulturno-obrazovne i informativne djelatnosti objedinjuje sve organizacije, udruženja građana koja rade na polju kulture i amaterizma mladih i njihovih kreativnih organizacionih projekata, te likovne umjetnike i slikarsku koloniju “Krušnica” koja ima dugogodišnju tradiciju.
 

Adresa

Trg Avde Ćuka bb
Bosanska Krupa
Bosnia & Herzegovina

Godina osnivanja
1903 god.
Odgovorne osobe
Salih Suljanović, Omer Sulejmanović, Zumreta Porić, Ajša Sivić
Nivo
Stanje

44.88232991, 16.15879108