Dom Kulture Blagaj

Na mjestu sadašnje Javne ustanove sagrađen je znatno manji objekat 1911. godine. Nakon pretrpljene štete u I svjetskom ratu, popravlja se. Objekat je ponovo pretrpio štetu u II svjetskom ratu te je popravljen i rekonstruiran odmah nakon rata.

1976. godine omladina Blagaja i članovi KPD “Jedinstvo” pokreće veliku akciju izgradnje popratnih prostorija oko Doma. Nakon rata, u vremenu od 1992-1995. godine, opština Blagaj-Jugoistok ulaže značajna sredstva i formira J.U. Dom Kulture “Blagaj” i imenuje direktora Saudina Guju.

Kulturne aktivnosti u Blagaju kontinuirano su trajale, a od okupacije (aneksije) Bosne od  strane Austro-Ugarske mijenja se način djelovanja, ali i umjetnička i kulturna prezentacija. Formira se društvo “Gajret”. Na inicijativu Ali-bega Velagića i Ibrahima hodže Drljevića formirana je “bosanska čitaona”, koja broji 30-ak članova. Odbor čine predsjednik Ali-beg Velagić, sekretar Omer Obad, blagajnik Ibrahim hodža Drljević. Zabranom upotrebe bosanskog jezika u proljeće 1907. godine, čitaona je preimenovana u “muslimansku čitaonu”. Aktivnosti se vrše u čaršiji u privatnim prostorijama Ali-bega Velagića.

Nakon izgradnje novog objekta 1911. godine, formira se Narodni orkestar, kojim diriguje Ilija Ivanišević. Prve priredbe, teferiči i sijela organiziraju se 1919. godine. Od 1920-1922. godine vođenje orkestra preuzima Valentin Borozan, dok to u periodu 1922-1924. godine čini, Alija Mehić.  Do 1959. godine, na čelu orkestra nalaze se Šerif Mehić (mlađi brat Alije Mehića), te Meho Šantić. Navedeni orkestar finansijski i materijalno pomagale su zanatske zadruge “Ihtihad”. Orkestra je bio rasadnik muzičkih talenata, a izdvajali su se sazlija Salko Šelo, Salko Čusto na maloj trorednoj harmonici sa tridesetak basova, te na “biserki” (vrsta harmonike) Salko Bobeta. U orkestru je bilo oko 80  polaznika na raznim instrumentima od tamburica do kontrabasa, pa do harmonike. U sastavu narodnog orkestra bili su: Mehić Alija, Mehić Šerif, Hadžić Mujo, Boras Valentin, Mrmo Zejnil, Velagić Ahmed, Klepo Alija, Dizdarević Omer zvani Drina, Dizdarević Ibrahim, Boras Zvonko, Klepo Salko, Fejzić Avdo, Šantić Meho, Šantić Omer.

Prvi nastup orkestra je bio na Buni, a potom u Stocu, Mostaru, Nevesinju, Gacku. Nakon II svjetskog rata, djelovao je u okviru novoformiranog kulturno prosvjetnog društva “Jedinstvo”, a sjećamo se i cijelih porodica koje su mizicirale: Drljević Hasana sa tri sina i Pilavdžić Salke, također sa tri sina. Orkestar je djelovao do sedamdesetih godina XX stoljeća. Muzičle radionice kasnije su rađene kroz muzičku sekciju KPD “Jedinstvo”.

Drugi kulturno-umjetnički segment odvijao se kroz Dramsku sekciju koja je formirana 1928. godine, a vodili su je Muhamed Omeragić i Mustafa Ćišić. U zimu 1929. godine izvedena je prva komedija “Dimnjačar”. Glumili su: Velagić Meho, Klepo Alija, Buljubašić Muhamed, Obad Omer, Leho Hamid i drugi. Nakon „Dimnjačara“ nižu se predstave: “Hasanaginca”, ”Skadar na Bojani”, ”Divlja ptica”, ”Hadži Lojo”, ”Zulumćar”, ”Ugursuz“...

Pored gore pomenutih, kroz Dramsku sekciju su prošli: Riđušić Sena, Dizdarević Omer, Skočajić Jelena, Riđušić Mara i Čolović Mirko. Nakon II Svjetskog rata (1946. godine) Dramska sekcija je odigrala predstavu “Jazavac pred sudom“ u Podveležju. U Dramsku sekciju, ali sada u sklopu KPD “Jedinstvo” (formirano 1948. godine) ulaze novi članovi: Leho Sanka, Balalić Habiba, Balalić Fatima, Obad Đenka, Obad Fadila, Velagić Biha i Pelo Džemila zvana Gara. Prvi predsjednik društva bio je Drljević Mustafa, sekretar Skočajić Jelena, te blagajnik Drljević Ibrahim Hodža .

Napomenimo i to da je nosilac nagrade “Zlatna amaterska medalja” za glumu dodijeljena posmrtno Drljević Ibrahimu Hodži, a istom se okitila Pelo Džemila zvana Gara. Na smotri drama u Livnu 1965. godine, Štefica Blažević odnijela je Nagradu za najbolju žensku ulogu. Na pomenutoj smotri sudjelovali su: Handžar Sulejman, Denjo Ragib, Kamerić Salko, Balalić Arif, Skočajić Ranko, Kajan Husein, te već po,emute nagrađene glumice: Pelo Džemila i Blažević Štefica.

Status u ratu: U vrijeme rata devedesetih objekat je poslužio kao magacin za podjelu hrane, a neko vrijeme je bio i sklonište/prihvatilište protjeranih i izbjeglih.

Status nakon rata: JU „Dom Kulture“ Blagaj danas je mjesto okupljanja kreativnih mladih ljudi. U njemu je smješteno KUD “Blagaj”,  te ostala nevladina udruženja u Blagaju.

 

 

 

Adresa

Branilaca Bosne bb
88201 Blagaj
Bosnia & Herzegovina

Godina osnivanja
1911 god.
Odgovorne osobe
Saudin Guja, direktor J.U. Dom kulture “Blagaj”
Nivo
Stanje
Grad

43.2587403, 17.8880075