Uvjerenje o poreznoj registraciji 13 domova 2002 092-104