Press Vratnik 2007 141

 Hari Mata Hari o pjevačkim počecima u Domu kulture Vratnik;  Oslobođenje, 01.07.2007.

Hari Mata Hari o sjećanju na Dom kulture Vratnik, Oslobođenje, 2007

 

(Dom kulture Vratnik, Grupa Omir, Hari Mata Hari)

Arhiv
Dom kulture