Press Hrasno 2009 148_149

Novinski članci o Domu kulture Hrasno 

Novinski članak o Domu kulture Hrasno, Oslobođenje, 2009

Dodjela dijela prostorija Doma kulture Hrasno; Oslobođenje, 31.05.2009.

Građani traže ambulantu u prostorijama Doma kulture Hrasno; Oslobođenje, 06.07.2009. (PDF)

Arhiv
Dom kulture