PRESS HRASNO 1954 062

 Novinski članak o izgradnji i otvorenju Doma kulture Hrasno, Sarajevo, Oslobođenje, 31.01.1954.

 

Novinski članak o otvorenju Doma kulture Hrasno, 1954

( Socijalistički savez Hrasno, Tvornica žice i eksera Alipašin Most, Franjo Štiglajter, Narodni odbor, Dom kulture Hrasno)

Arhiv
Dom kulture