FOTO_1079_050

Fotografija snimljena u Domu kulture Vratnik, glumci Nenad Brkić, Bakir Kumrić i Vlado Gaćina, predstava Magareće godine, 1979.godina, autor: anon. (Dom kulture Medrese, Dom kulture Vratnik, predstava, glumac, Magareće godine, 1979)

Arhiv
Dom kulture