Dnevnik Doma kulture Medrese o predstavi „Magareće godine“, Sarajevo, 1980.

Dnevnik Doma kulture Medrese o predstavi „Magareće godine“, Sarajevo, 1980. Tabela gostovanja i broj posjetilaca.

Dom kulture