Na web portalu domovikulture.ba dostupni su rezultati istraživanja domova kulture na području Bosne i Hercegovine, kao i sva prikupljena građa, materijali, dokumentifotografije vezane za domove kulture na istraživanom području.

Saznajte više

Izdvajamo iz arhivske građe:

Lične priče: